Program

11.12.2014 CZWARTEK / THURSDAY

wszystkie wystąpienia tłumaczone symultanicznie na język polski
English presentations translated simultaneously into Polish

16.00 Otwarcie / Opening

16.15 Wykład na otwarcie / Keynote speech 

Musicians in the 21st Century: Changing Perspectives
Rineke Smilde
Prince Claus Conservatoire, Groningen
University of Music and PErforming Arts, Vienna

17.00 Panel debate - Life beyond the conservatoire 

Chair and introduction: Elisabeth Cook (Royal College of Music, London)

Participants: Anca Daniela Mihut (Academy of Music, Cluj-Napoca, Romania), Kaari Kiitsak-Prikk (Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin, Estonia),
Sanja Petricić (University of Media and Communication, Belgrade, Serbia), Bernhard Wulff (University of Music, Freiburg, Germany), Jan Pilch (Akademia Muzyczna w Krakowie)

18.15 Przerwa na kawę / Coffee break

18.30-19.30 Sesja I  - Wyzwania i zagrożenia cz. 1 / Challenges and risks

Musicians and their organisational cultures
Marcin Poprawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Challenges of late modernism for professional musicians in Hungary
Janós Zoltán Szabó, ELTE University, Budapest

Risk of hearing loss in professional orchestral musicians
Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Adam Dudarewicz, Małgorzata Zamojska-Daniszewska, Kamil Zaborowski, Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź


12.12.2014 PIĄTEK / FRIDAY

9.00-10.20 Sesja II - Edukacja a zatrudnienie

Rynek pracy dla młodych muzyków - nadzieje i obawy
Katarzyna Plebańczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Status i sytuacja zawodowa artysty instytucji muzycznej we współczesnej Polsce
Jerzy Łysiński, Akademia Muzyczna w Krakowie

Kompetencje i zatrudnienie absolwentów kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
Anna Kalarus, Akademia Muzyczna w Krakowie

Edukacja muzyczna w Polsce w zakresie jazzu. Historia i współczesność
Marcin Banaszek, Akademia Muzyczna w Krakowie

10.20-10.40 Przerwa na kawę

10.40-12.00 Sesja III - Musicians and professional capacity building 
(sesja tłumaczona symultanicznie na język polski)

Profile of professional conductors
Sanja Petricić, University of Media and Communication, Belgrade

New education inititatives for quality development and profiling at music universities in Germany
Bernhard Wulff, University of Music, Freiburg

Entrepreneurial education for music students: case of Estonia
Kaari Kiitsak-Prikk, Anna Maria Ranczakowska Ljutjuk,
Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin

Musicians online. Social media as a tool for personal branding
Piotr Firych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

12.00-12.20 Przerwa na kawę

12.20-14.00 Panel dyskusyjny: Konteksty i warunki uprawiania zawodu muzyka

Prowadzenie: red. Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz

Udział biorą:
Aleksandra Jagiełło-Skupińska (MKiDN), Joanna Wnuk-Nazarowa (NOSPR), Zdzisław Łapiński (Akademia Muzyczna w Krakowie), 
Jerzy Łysiński (ZZPAMO / SPAM), Paweł Orski (Stowarzyszenie Muzyki Polskiej), Mikołaj Blajda - producent, dyrygent.

14.00-15.00 Przerwa na obiad

15.00-16.20 Sesja IV - Muzyk zawodowy w kontekście socjologicznym

Socjologia muzyki - problemy i wyzwania w polskim dyskursie naukowym
Barbara Jabłońska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Sprzężenie karier w różnych drogach realizacji kariery muzycznej – próba zastosowania koncepcji Izabeli Wagner do pozaformalnej i nieformalnej edukacji i działalności muzycznej
Mateusz Migut, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Młodzi polscy kompozytorzy – modele kariery
Maciej Jabłoński, Akademia Muzyczna w Krakowie

Muzyk-artysta-pedagog. Droga zawodowa i rozwój artystyczny nauczyciela przedmiotów muzycznych w szkolnictwie wyższym
Monika Waligóra, Małgorzata Tęczyńska-Kęska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

16.20-16.40 Przerwa na kawę

16.40-18.20 Sesja V - Drogi zawodowe współczesnych muzyków

Sesja z udziałem prof. dr hab. Marii Manturzewskiej

Badania nad zawodem muzyka w polskiej psychologii muzyki - dorobek, perspektywy.
Barbara Kamińska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

O biografii ogólnej i konkretnej na podstawie prac Marii Manturzewskiej, Charlotte Bühler i Howarda Gardnera
Aneta Teichman, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, Centrum Dokumentacji Życia i Działalności Artystyczno-Naukowej Jana Ekiera

Drogi kariery zawodowej współczesnych muzyków a założenia wzoru biografii szkoła-estrada
Joanna Jemielnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Drogi zawodowe absolwentów akademii muzycznych w Europie.
Stella Kaczmarek, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź

Muzyk jako nauczyciel w szkole II stopnia
Małgorzata Chmurzyńska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa18.45 Koncert / Concert

Amadrums Trio
Wiktoria Chrobak-Mielec, Maciej Hałoń, Rafał Tyliba

David Lang The so called laws of nature
Thierry de May
Table music
Jovan Nebojša Živković Trio per Uno, II


13.12.2014 SOBOTA / SATURDAY

9.00-10.20 Sesja VI - Kompetencje zawodowych muzyków 

Edukacja słuchowa muzyka-profesjonalisty w dzisiejszych warunkach.
Magdalena Grajter, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź

Kompetencje przyszłych muzyków orkiestrowych w świetle zmian w systemie edukacji muzycznej w szkole
I stopnia.
Anna Pawelec, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa / PSM I st. nr 3
 im. J. Zarębskiego, Warszawa

Zawodowe wykształcenie muzyczne wykorzystywane w terapii.
Waleria Skiba, Katolicka Univerzita v Rużomberku

Kompetencje autokreacyjne nauczyciela muzyki.
Joanna Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

10.20-10.40 Przerwa na kawę

10.40-12.00 Sesja VII - Wyzwania i zagrożenia - cz. 2

Przeciążenia układu ruchu u zawodowych muzyków
Wiktoria Pawelec, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Problemy psychologiczne w zawodowej edukacji muzycznej
Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Poznań

Wymagania psychospołeczne i stres w pracy muzyków – wstępne wyniki badań.
Aleksandra Wójcik, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Sceniczne SOS. Trema w edukacji artystycznej z perspektywy psychologii poznawczo-behawioralnej.
Katarzyna Barani, Uniwersytet Jagielloński

Emocjonalne aspekty występowania. Praca z emocjami jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu
Julia Kaleńska-Rodzaj, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

12.20-12.40 Przerwa na kawę

12.40-14.00 Sesja VIII - Miejsca i role dla zawodowych muzyków

Znaczenie przedsiębiorczości w karierze muzyka.
Ewa Klimas-Kuchtowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice /
ZPSM im. M.Karłowicza, Kraków

„Znów czuję świat…” Muzyk/muzykolog w terapii pacjentów z chorobami onkologicznymi.
Sylwia Makomaska, Uniwersytet Warszawski

„Muzyka zaklęta w drewnie” na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
Rola projektów muzycznych w budowaniu kompetencji kulturowych.
Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński

Kariera zawodowa artysty - perspektywy badawcze.
Małgorzata Sternal, Akademia Muzyczna w Krakowie

14.00-14.15 Zakończenie - podsumowanie konferencji.

© Akademia Muzyczna w Krakowie 2014  
Ta strona używa ciasteczek. / This site uses cookies.